Lecturus - platforma nauczania on-line

Konsultacje z ekspertami z różnych dziedzin nauki i wiedzy akademickiej

Powszechny dostęp do wiedzy i nauki on-line.

Udostępniamy konsultacje z obszaru Nauki i Wiedzy Akademickiej w formie on-line. Transferujemy wiedzę akademicką do otoczenia i rozwijamy naukę w Polsce. 

Lecturus - zdobądź wiedzę u źródła w dwa kliknięcia.

Lecturus to nowa aplikacja umożliwiająca odybcie konsultacji Online oraz wysłuchanie wykładu eksperta z danej dziedziny - w formie komercyjnej.
Chcemy przyciągnąć, z jednej strony, jak największą liczbę odbiorców (czemu sprzyjać będzie atrakcyjna i bardzo prosta forma uzyskiwania wiedzy), z drugiej strony zaś - jak najliczniejszą grupę uniwersyteckich wykładowców, którzy otrzymają szansę komercjalizacji swojej wiedzy w wygodny dla nich sposób.


 Nasza aplikacja będzie promować najbardziej innowacyjne formy popularyzacji i przekazywania wiedzy. Każdy użytkownik uzyska dostęp między innymi do:


  • konsultacji online przeprowadzanych miedzy wykładowcą a słuchaczem;
  • konsultacji deydykowanych lub zespołowych;
  • streamingu wydarzeń naukowych;
  • wykładów przeprowadzaych w atrakcyjny dla odbiorcy i interaktycny sposób;
 Zakładaną grupę odbiorców stanowią młodzi ludzie na co dzień korzystający z urządzeń mobilnych oraz komputerów z dostępem do Internetu. Odrębna grupa potencjalnych zainteresowanych to osoby pragnące się dokształcić, zdobyć aktualną wiedzę w danej dziedzinie (nauczyciele, korepetytorzy), które na przykład 
z racji  miejsca zamieszkania, nie mają łatwego dostępu do placówek naukowych. 

 Dzięki zachęceniu do współpracy innych uczelni wyższych oraz niezależnych wykładowców przewidujemy szybkie zwiększenie dostępnych na platformie konsultacji, wykładów i innych form przekazywania wiedzy. Przyciągnięciu do projektu wykładowców służyć będzie odpowiedni sposób komercjalizacji wiedzy. Nasze rozwiązanie opiera się bowiem na systemie opłat: mniejszych za dostęp do opublikowanych treści i większych za możliwość konsultacji online z ekspertem. Wpłaty od odbiorców będą dzielone między wykładowcę, uczelnię oraz operatora usługi, przy czym największa część dochodu trafi do wykładowcy. Zachęci to do udziału w platformie oraz do idei popularyzacji wiedzy w nowoczesny sposób.

Bardzo duży nacisk kładziemy na łatwość w obsłudze oraz szeroką dostępność naszej usługi. Logika działania zostanie zaprojektowana z wykorzystaniem najnowszych technik informatycznych. Naszą ideę wyraża hasło: "Wiedza u źródła w dwa kliknięcia". W celu jeszcze większego ułatwienia dostępu do usługi planujemy wprowadzić możliwość sterowania aplikacji głosem. Oprócz tego zapewnimy możliwość transmisji wydażeń naukowych z wykorzystaniem techtechnologi streamingu online. Nasi użytkownicy będą mogli skorzystać z opcji automatycznego przetwarzania głosu w zapis literowy (notatki online), a także z systemu rekomendowania wykładowców na podstawie ich własnych zainteresowań, tak jak dzieje się to na portalach społecznościowych typu Facebook. Podobnie jak na Facebooku, będzie można "polubić" wykładowcę oraz polecić go innym użytkownikom (ale nie oceniać go!), co pozytywnie wpłynie na pogłębienie relacji użytkownika z Lecturusem i dzięki temu zwiększy popularność naszej aplikacji.

 Tym samym platforma Lecturus stanowić będzie rozwiązanie pionierskie, jakiego do tej pory nie było na żadnej polskiej uczelni.